Küpsiste kasutamise tingimustes selgitame küpsiste kasutamist Kvaliteetuks OÜ (registrikood 12513727, asukohaga Lai tn 1, 44308, Rakvere, Lääne-Virumaa) veebilehel. 

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

Nõusolek 

Kvaliteetuks OÜ ei vaja Kasutajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, kuna ilma nendeta ei ole veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub Kasutaja küpsiste paigaldamisega andes nõusoleku käesolevatele Tingimustele, mida Kvaliteetuks OÜ küsib Kasutajatelt Veebilehel kuvatava bänneri kaudu. 

Küpsiste haldamine ja seadete muutmine

Küpsiste kohta ning nende haldamise ja kustutamise kohta saab rohkem teavet Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt

Järgnevad viited juhendavad, kuidas kasutaja saab häälestada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas:

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefoxhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safarihttp://support.apple.com/kb/PH5042